Urząd Patentowy RP wydał Decyzje o udzieleniu HPE 8 Sp z o.o. prawa ochronnego na wzór użytkowy pt. „Kontenerowe stanowisko do prób hamulca pociągu”

Urząd Patentowy RP wydał Decyzje o udzieleniu HPE 8 Sp z o.o. prawa ochronnego na wzór użytkowy pt. „Kontenerowe stanowisko do prób hamulca pociągu”