UKŁADY CHŁODZENIA POŚREDNIEGO

Układy chłodzenia pośredniego stosuje się w instalacjach, w których należy regulować temperaturę medium procesowego. Medium chłodzone w układzie znajduje się w obiegu zamkniętym. Obieg ten jest oddzielony od obiegu zasilania – rozwiązanie to zabezpiecza urządzenie przed zanieczyszczeniem. Chłodziwo dostarczane jest przez filtr, co zwiększa żywotność układu. Rurociągi łączeniowe instalację zostały tak zaprojektowane aby umożliwić niezbędny drenaż i odpowietrzenie układu. Instalacje wyposażono w niezbędne zawory odcinające, regulacyjne i zwrotne aby zapewnić długotrwałą pracę. Pomiar parametrów pracy umożliwia zainstalowana aparatura kontrolno-pomiarowa. Na panelu sterujących wyszczególnione są najważniejsze parametry pracy układu.