UKŁAD FILTRACYJNY ZE STERYLIZATOREM UV

Układ filtracyjny ze sterylizatorem UV służy do filtracji i dezynfekcji wody pitnej. Urządzenie składa się z automatycznego filtra, sterylizatora UV oraz automatycznego układu sterowania.
Użyty filtr przeznaczony jest do wymagających zastosowań takich jak: wysokie zanieczyszczenie, trudno rozpuszczalne zanieczyszczenia lub niskie ciśnienie robocze. Czyszczenie elementów filtra następuje automatycznie, dlatego nie jest wymagane wyłączenie instalacji w celu czyszczenia.

Sterylizator służy do dezynfekcji wody promieniami UV i stosowany jest wszędzie tam gdzie występuje zagrożenie bakteriologiczne. Jako dziedziny zastosowania można wymienić m.in. dezynfekcję:

  • Wody do picia w instalacjach miejskich i prywatnych.
  • Instalacji wody pitnej w gastronomii i hotelarstwie oraz użytku gospodarczego.
  • Wody produkcyjnej używanej przy produkcji leków i kosmetyków.
  • Wody użytkowej w przemyśle środków spożywczych.
  • W rozlewniach napojów, syropów.
  • Wody w gospodarstwach ogrodniczych itp.
  • Niszczenie bakterii i glonów w stawach i oczkach wodnych.

Korzyścią zastosowania sterylizatora UV jest woda pozbawiona bakterii oraz szkodliwego chloru tak powszechnie używanego do dezynfekcji wody.
Urządzenie wykorzystuje specjalny promiennik niskiego ciśnienia wytwarzający promienie UV, które powodując reakcję fotochemiczną uszkadza DNA mikroorganizmów i ich dezintegruje.
Woda wypływająca ze sterylizatora jest gotowa do natychmiastowego użycia.
Sterylizacja promieniami UV nie powoduje zmian składu chemicznego wody.