UKŁAD FILTRACYJNY BWBF

Układ filtracyjny służy do filtracji roztworu ługu sodowego, znajdującego się w wannie myjni butelek. Przedłużamy tym samym żywotność wanny myjni. W zależności od objętości zbiornika oraz ilości mytych w ciągu godziny butelek dobiera się wielkość filtra. Czyszczenie elementów filtra następuje automatycznie, dlatego nie jest wymagane wyłączenie instalacji w celu czyszczenia. Zanieczyszczenia usuwane są poprzez automatycznie sterowane przyłącze popłuczyn.