STANOWISKO DO BADAŃ PRZEPŁYWOWYCH

Stanowisko do badań przepływowych armatury.

Funkcje stanowiska do badań przepływowych (zgodnie z PN-EN 126):

 • Określenie współczynnika Kvs.
 • Wyznaczenie charakterystyki względnego przepływu od względnego otwarcia Qx/Q100= f(Hx/H100).
 • Wyznaczenie charakterystyki współczynnika oporu od względnego otwarcia ζ=f(Hx/H100).
 • Pomiar spadku ciśnienia i wartości przepływu dla pełnego otwarcia zaworu.
 • Automatyczne raportowanie.

Przeznaczenie:

 • Zawory regulacyjne,
 • Zawory odcinające,
 • Przepustnice,
 • Filtry skośne,
 • Zasuwy.

Zalety:

 • Szeroki zakres badanej armatury:
  • Mocowanie armatury kołnierzowej wykonanej wg PN-EN 1092-1 i PN-EN 1092-2 (PN), PN-EN 1759-1 (ANSI) i ANSI / ASME B16.5,
  • Mocowanie armatury z końcówkami do spawania wykonanych wg DIN3239 (PN) oraz ASME 36.10 M (ANSI).
 • Możliwość badania armatury o różnych długościach zabudowy.
 • Magazyn na przyłącza testowe I połączenia zaciskowe.
 • Obsługa zaworów sterowanych ręcznie i automatycznie.
 • Zaawansowany system sterowania:
  • Wizualizacja wartości mierzonych w postaci wykresów,
  • Komunikaty prowadzące operatora przez procedurę testową,
  • Możliwość tworzenia nowych oraz edycji istniejących programów testów,
  • Archiwizacja danych z pomiarów ba nośniku USB,
  • Generowanie raportów z pomiarów w postaci plików PDF na komputerze podłączonym do stanowiska za pomocą sieci Ethernet (autorskie oprogramowanie).