PRÓBA SZCZEGÓŁOWA HAMULCA ZESPOLONEGO POCIĄGU

Instalacja służy do wykonywania próby hamulca zespolonego pociągu na bocznicy kolejowej bez konieczności pracy lokomotywy. Stacja prób hamulca zespolonego pociągu składa się z modułu sprężarkowego zabudowanego w kontenerze oraz co najmniej jednego stanowiska testowo – sterującego i przyłączeniowego. Próba szczegółowa hamulca zespolonego pociągu jest przeprowadzana automatycznie przez system. Sterowanie odbywa się za pomocą pilota GSM. Rewident dokonuje wyboru odpowiedniego testu zgodnego z przepisami UTK. Instalacja jest w pełni zautomatyzowana oraz archiwizuje przebieg wykonywanych testów.

Próba szczegółowa hamulca zespolonego pociągu -zalety systemu:

 • Automatyzacja procesu gwarantuje jej powtarzalność i bezpieczeństwo.
 • Możliwość wykonywania prób jednocześnie na kilku torach.
 • Skrócenie czasu trwania próby -usprawnienie pracy rewidenta.
 • Brak konieczności angażowania lokomotywy w test.
 • Obniżenie kosztów przygotowania pociągu do trasy.
 • Zdalna obsługa stanowiska.
 • Wysoka niezawodność rozwiązania.
 • Zwiększenie trwałości instalacji dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań.
 • Możliwość rozbudowy stanowiska.
 • Energooszczędność: zbiornik buforowy, odzysk ciepła sprężarek.
 • Ekologia: zasilanie elektryczne (brak spalin).
 • Zdalna kontrola i diagnostyka systemu.
 • Lokalna kontrola ciśnienia.

 Zalety automatycznego systemu sterowania:

 • Automatyzacja procesu szczegółowego testowania hamulców pociągów.
 • Generowanie raportu oraz archiwizacja.
 • Umożliwienie przeprowadzenia próby przez jedną osobę.
 • Możliwość kontroli nad próbą ze znacznych odległości – komunikacja GSM.

 Wymierne korzyści dla użytkownika i inwestora:

 • Szybki zwrot kosztów  inwestycji nawet w 1 rok w stosunku do próby tradycyjnej przy pomocy lokomotywy (zależy to od ilości przeprowadzanych testów hamulców).
 • Skrócenie kilkukrotne czasu przygotowania pociągu do wyjazdu w trasę ze względu na czas trwania próby hamulca zespolonego pociągu.
 • Zwiększenie możliwości operacyjnych bocznicy – poprzez wykonywanie testu jednocześnie na kilku torach.
 • Optymalizacja wykorzystania zasobów personalnych -obsługa próby przez jednego rewidenta oraz skrócenie czasu zaangażowania w testy.
 • Dyspozycyjność i niezawodność systemu.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym -poprzez automatyzacje procesu szczegółowego testowania hamulców i ich powtarzalność.