CONTACT

Contact

HPE 8 Sp z o.o. - Adres rejestrowy

ul. Kłobucka 23C lok. 110,
02-699 Warszawa
NIP: 1181982874
Kapitał Zakładowy: 1 000 000,00 zł (milion złotych)

BIURO PROJEKTOWE I PRODUKCJA

ul. Hutnicza 40b
81-061 Gdynia
Tel.: + 48 58 739 69 90
Fax.: + 48 58 739 69 92
biuro@hpe8.eu

Sprzedaż

sales@hpe8.eu

Serwis

serwis@hpe8.eu

Contact Form

9 + 10 =

Realizując Art. 32 c. pkt. 2 Prawa Atomowego podaje się do wiadomości poniższy komunikat:
informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością