HPE8 sygnatariuszem Deklaracji kultury bezpieczeństwa

17.06.2020 – HPE 8 Sp z o.o. dołączyła do grona przedsiębiorstw i instytucji deklarujących przestrzeganie zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Podpisanie deklaracji odbyło się nietypowo – w sposób zdalny. Pomysłodawcą Deklaracji jest Urząd Transportu Kolejowego (UTK), a jego głównym założeniem jest wdrożenie zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz zachęcenie wszystkich przedsiębiorców działających w branży kolejowej do poprawy bezpieczeństwa polskiego transportu kolejowego. Deklaracje w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym podpisało dotychczas 217 podmiotów.

Sygnatariusze przyłączając się do inicjatywy UTK deklarują chęć wdrażania zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym i stosowania poniższych zasad:

  • bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla pracowników i organizacji,
  • akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codzienną działalnością,
  • szczere i otwarte postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie rozwiązań,
  • odchodzenie od przypisywania winy,
  • rejestrowanie i analizowanie zaistniałych zdarzeń,
  • zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i błędów,
  • ciągłe doskonalenie systemów zarządzania poprzez wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych,
  • zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych.

HPE8 Sp z o.o. jest producentem systemu do prób szczegółowych hamulca zespolonego pociągu bez lokomotywy. Automatyzacja procesu gwarantuje powtarzalność próby i wpływa na bezpieczeństwo w transporcie kolejowym.

https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/16064,Wirtualne-podpisanie-realni-sygnatariusze-Deklaracji-kultury-bezpieczenstwa.html

Safety Culture Declaration