Fundusze Europejskie

HPE 8 Sp. z o.o. realizuje projekt nr POIR.03.03.03-14-0011/17 pod nazwą: „Promocja i rozwój eksportu produktów i usług marki HPE 8 na rynkach zagranicznych”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Astana/Hannover, poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – „Go to Brand”.

Celem projektu jest międzynarodowa promocja marki HPE 8 Sp. z o.o. oraz poniższych produktów i usług w związku z udziałem w imprezach targowych w Kazachstanie:
– systemy generacji i dystrybucji azotu,
– systemy pneumatyczne do prób hamulca zespolonego pociągów,
– usługi projektowe i certyfikacji dla branży ropy i gazu oraz energetyki.
Planowane efekty to zwiększenie udziału eksportu w przychodach firmy.
Termin realizacji: 20.02.2017 – 30.12.2017
Koszt projektu: 348 139, 59 PLN
Kwota dofinansowania: 221 175,00 PLN